آلاله شجاعی

مهندس طراح

من آلاله شجاعی هستم فوق لیسانس طراحی شهری دارم. و عاشق طراحی فضاهای شهری به خصوص برای کودکان هستم. تجارب مختلفی در حوزه های آموزشی و بازرگانی و طراحی دارم. دغدغه اصلی من ایجاد یک فضای شاد، خلاق و جذاب برای تمام افراد در شهرهاست. با دوستانم در لرن اند شاین تلاش می کنیم تا به کودکان سرزمینمون خدمت کنیم. آینده روشن است و آفتاب هر روز صبح دوباره طلوع می کند.