تفکر رایانشی چیست و چرا هر فردی باید آن را بداند؟!

بنظر شما تفکر رایانشی فقط درعلم رایانه و برنامه نویسی کاربرد دارد؟!

در یک کلمه، خیر!

تعریف تفکر رایانشی چیست؟

تفکر رایانشی (CT) یک روش تفکر خلاق است که به ما کمک می کند تا به صورت سیستماتیک به تعریف و حل مسایل مختلف در زندگی بپردازیم. افراد با کسب این مهارت می توانند مشکلات را شناسایی کرده و سپس راه حل های گام به گامی برای حل آن مشکل در نظر بگیرند. راه حل های گام گامی که هم توسط آدمی و هم توسط یک رایانه قابل درک و اجرا باشد. از آن جایی که تفکر رایانشی یک مهارت شناختی و یک شیوه فکر کردن برای حل مسایل پیچیده است و در زندگی روزمره هر فردی بکار می آید، همه باید آنرا بیاموزند و تنها مختص برنامه نویسان و متخصصان علم رایانه نیست.

مهارت های کلیدی در تفکر رایانشی چه مهارت هایی هستند؟

چهار مهارت اصلی در تفکر رایانشی وجود دارد:

  • تجزیه: شکستن یک مساله پیچیده به چند مساله کوچک‌تر و ساده‌تر
  • شناخت الکو: یافتن الگوهای مشترک در مسایل
  • انتزاع: تمرکز بر جزئیات مهم و نادیده گرفتن اطلاعات غیر ضروری
  • الگوریتم: طراحی و چینش گام‌ به‌ گام راه‌ حل‌های کوچک برای حل مساله