نحوه انتخاب برنامه های آموزشی برای کودکان پیش دبستانی

نویسندگان Joanna Kolak و Gemma Taylor

تعطیلی مدارس باعث شده تا افرد بیشتر در فضای آنلاین حضور پیدا کنند. این امر والدین و کودکان را ترغیب کرده است که با برنامه ها و سایر اشکال رسانه های دیجیتال درگیر شوند. والدین باید آگاه باشند که اپلیکیشن ها و برنامه های الکترونیکی می توانند منبع ارزشمندی برای رسیدن اهداف آموزشی باشند.

وقتی نوبت به جستجوی برنامه های آموزشی برای کودکان می رسد، والدین در انتخاب یک اپلیکیشن یا برنامه مناسب دچار مشکل می شوند. صدها هزار برنامه در بازار ادعا می کنند که آموزشی هستند. اما این بازار داغ مورد نظارت های درستی قرار نمی گیرد و در نتیجه، اکثر برنامه هایی که از ین طریق تبلیغ می کنند، در واقع فاقد ارزش آموزشی بوده و مبتنی بر پژوهش نیستند.

برخی از برنامه ها می توانند از یادگیری کودکان پشتیبانی کنند. اما انتخاب یک مورد مناسب از بین تعداد زیادی که موجود است، بسیار مشکل است. در زیر برخی از ویژگی های مهمی را که باید هنگام انتخاب برنامه ها برای کودکان خردسال مورد توجه قرار دهید، آمده است:

هدف یادگیری: برای اینکه یک اپلیکیشن را آموزشی بنامیم، آن اپلیکیشن باید اهداف یادگیری مشخصی داشته باشند که توسعه مهارت های اولیه در کودکان مانند آموزش اصوات، حروف، اعداد یا آموزش احساسات پشتیبانی کند.

حل مساله: اپلیکیشن باید به کودکان مسائلی برای حل و فصل ارائه دهد و آن ها را به استفاده از استدلال و خلاقیت ترغیب کند. این می تواند شامل یافتن یک عنصر گمشده در یک الگو یا جایگذاری حروف و ساختن یک کلمه باشد.

بازخورد: دریافت بازخورد معنی دار، خاص و سازنده که به کودکان کمک می کند بهتر یاد بگیرند، باعث عملکرد بهتر آن ها می شود. این بازخورد باید از طریق یک پیام صوتی یا توسط یک شخصیت متحرک در صفحه که مستقیماً به کودک نگاه می کند، ارائه شود.

خط داستانی: یادگیری کودک می تواند از طریق محتواهایی که به صورت داستانی هستند و آن ها را سرگرم می کنند، باشد. به عنوان مثال، شخصیت های برنامه ممکن است به دنبال یک گنج بروند و در اپلیکیشن برخی از وظایف که به عنوان بخشی از آن ماجرا است برای کودک تعیین شود تا او هم در این داستان دخیل شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.