آزمون پرلز یا مطالعه بين‌المللي پيشرفت سواد خواندن

پرلز یا Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) يكي از مجموعه مطالعات تطبیقی گسترده‌اي است كه انجمن بين المللي ارزشیابی پيشرفت تحصيلي (IEA) براي ارزيابي سواد خواندن و درک مطلب كودكان در پايه چهارم ابتدايي اجرا می­ کند. انجمن  IEAدر سال ۱۹۵۹ با هدف انجام مطالعات تطبيقي تأسيس شده و تاكنون بيش از ۲۵ …

آزمون پرلز یا مطالعه بين‌المللي پيشرفت سواد خواندن ادامه »