درخشش: یاد بگیر و بدرخش

ما در درخشش تلاش می کنیم تا از طریق آگاهی بخشی و آموزش مهارت های ضروری دنیای حاضر، دنیای بهتری برای کودکان رقم بزنیم.

تیم ما

مریم بابائی

دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی

سمانه دولتی

مهندس کامپیوتر و یک هنرمندعاشق رنگ و هنر

آلاله شجاعی

مهندس معمار و طراح فضاهای کودک

آیا علاقه مند به همکاری با ما هستید ؟

برای همکاری با ما رزومه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید.