ربات عاشق || آرمین کاظمی

چند ماه پیش بود که تبلیغ کتابی را با عنوان “ربات عاشق” دیدم و با خودم قرار گذاشتم که جایزه اتمام آخرین باری که بعنوان یک دانشجو، امتحانات پایان ترم را تجربه می‌کند خواندن یک شبه ربات عاشق باشد. کتاب را سفارش دادم و با بی صبری تمام منتظر رسیدن آن و اتمام آخرین پروژه …

ربات عاشق || آرمین کاظمی ادامه »