آزمون پرلز یا مطالعه بین‌المللی پیشرفت سواد خواندن

پرلز یا Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) یکی از مجموعه مطالعات تطبیقی گسترده‌ای است که انجمن بین المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (IEA) برای ارزیابی سواد خواندن و درک مطلب کودکان در پایه چهارم ابتدایی اجرا می­ کند. انجمن  IEAدر سال ۱۹۵۹ با هدف انجام مطالعات تطبیقی تأسیس شده و تاکنون بیش از ۲۵ …

آزمون پرلز یا مطالعه بین‌المللی پیشرفت سواد خواندن ادامه »