چرا باید در ازای داده هایمان پول دریافت کنیم؟

در دنیای حاضر ما در معرض شکل جدیدی از فقر جمعی هستیم که بسیاری از ما نسبت به آن غافل هستیم. جنیفر زو اسکات کارآفرین و تکنولوژیست در طی دو دهه اخیر دارایی شگفت انگیز ظهور کرده است و تولید ثروت را با سرعتی سرسام آور ممکن شده است. این ابزار قدرتمند، به مشاغل کمک …

چرا باید در ازای داده هایمان پول دریافت کنیم؟ ادامه »