تاثیر رنگ بر کودکان

این مقاله را می خواهم با تحلیل این تصویر و تاثیر رنگ های بکار رفته در محیط بازی کودکان شروع کنم. ترکیب رنگهای سبز و قرمز که نمادی از میوه هندوانه است. آیا فقط هدف آشنایی کودکان با هندوانه بوده است یا طراح اهداف دیگری هم داشته است؟ نقش رنگها در زندگی انسانها به نظر …

تاثیر رنگ بر کودکان ادامه »