سواد رسانه ای برای کودکان و نوجوانان

کلمه “سواد” معمولاً به معنای توانایی خواندن و نوشتن است. سواد خواندن و سواد رسانه ای اشتراکات زیادی باهم دارند. خواندن با شناخت حروف شروع می شود و خیلی زود، فرد می تواند کلمات را شناسایی کند – و از همه مهمتر، معنی این کلمات را درک می کند. فرد پس از آن خودش توانایی …

سواد رسانه ای برای کودکان و نوجوانان ادامه »