نقش شبکه های اجتماعی در تفسیر نادرست ما از ناکامی

این روزها پیام های زیادی از دوستان موفقم دریافت می کنم که از زندگی خود راضی نیستند و دچار افسردگی شده اند. فکر می کنند خیلی موفق عمل نکرده اند و دایم زندگی، کار و دست آوردهای خودشان را با زندگی دیگران می سنجند. زندگی که هیچگاه حقیقت واقعی آن را نمی دانند. مطمئنم سایر …

نقش شبکه های اجتماعی در تفسیر نادرست ما از ناکامی ادامه »