قوانین اسکرین تایم برای کودکان

کودکان بیشتر از هر زمان دیگری – و در سنین پایین تر – وقت خود را با فناوری های دیجیتال می گذرانند. برخی گروه ها مانند آکادمی اطفال آمریکا (AAP) و سازمان بهداشت جهانی (WHO) برای محدود کردن زمان نمایش یا اسکرین تایم دستورالعمل های زمانی مختلفی در نظر گرفته اند. اما واقعیت این است …

قوانین اسکرین تایم برای کودکان ادامه »