چراغ سبزها || متیو مک کانهی

دو سه روزی تا سال جدید مانده بود و داشتم در اپلیکیشن طاقچه تازه ها را بررسی می کردم که با دیدن تصویر متیو مک کانهی بازیگر معروف هالیوودی بر روی جلد کتابی با نام چراغ سبزها تصمیم گرفتم تا در ایام نوروز هر شب پیش از خواب چندصفحه ای از این آن را بخوانم. …

چراغ سبزها || متیو مک کانهی ادامه »