معرفی آزمون مهارت های اجتماعی و عاطفی

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی یا (OECD) Organization for Economic Co-operation and Development سازمانی بین‌المللی است که دارای ۳۵ عضو متعهد به اصول دموکراسی و اقتصاد آزاد است. یکی از مطالعات بین المللی که این سازمان انجام می ­دهد آزمون مهارت های اجتماعی و عاطفی (Social and Emotional Skills) است و هدف آن شناسایی و …

معرفی آزمون مهارت های اجتماعی و عاطفی ادامه »